I kod mene 2 dana ka puška, a danas opet zajefrkava